Eczane Sigortası

Eczanelerimizin ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen Eczane Sigortası çok uygun fiyatlarla geniş teminatlar içermektedir.

 • Eczane Sigortası kapsamındaki teminatlar:

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak
  • Sel veya Su Baskını
  • Dahili Su
  • Fırtına
  • Kara Taşıtları Çarpması
  • Hava Taşıtları Çarpması
  • Yer Kayması
  • Duman
  • Kar Ağırlığı
  • Kira Kaybı
  • Alternatif Eczane Değişikliği Masrafları
  • İş Durması
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
  • Duvara Monte Raf Devrilmesi
  • Geçici Adres Nakil
 • Ayrıca isteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar

  • Deprem
  • Deniz Taşıtları Çarpması
  • Kiracılık/Malik Mali Sorumluluğu
  • Komşuluk Mali Sorumluluğu
  • Cam Kırılması Sigortası -aynalar dahil
  • Hırsızlık ( Muhteviyat)
  • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*)
  • Enkaz Kaldırma Masrafları
  • Taşınan Para (*)
  • Emniyeti Suistimal (*)
  • Makine Kırılması (*)
  • Elektronik Cihaz (*)
  • Çalışanlara ait özel eşyalar (*)
  • Ferdi Kaza (*)
  • 3.Kişi Sorumluluk (*)
  • Mesleki Sorumluluk (*)
  • İşveren Sorumluluk (*)

(*) İlgili teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alınmış ise, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamıdır.